Hem » Simutrustning

Simutrustning

Simträning, för produktval vänligen gå till våra underrubriker!

De stora resultaten nås genom ett smart, ibland hårt arbete, på många händer. Här hittar Du produkter för simträning, från paddlar, simfenor och simplattor till stöd i träningen som SharkEye:s UV-kameror, Lactate Scout, pulsmätare och teknikfilmer. Vi presenterar ett stort antal innovativa produkter från framför allt tillverkare i de stora simnationerna USA och Australien, men också från annat håll.
Resultaten nås,som sagt, genom smart, tufft, hårt och långvarigt arbete.Med denna insikt, är det därför också både rationellt och fullt naturligt att vi, för att nå dessa mål, rekommenderar orginalprodukter, inte kopior, av välutformade arbetsredskap, och speciellt gäller det simpaddlar, simfenor o snorklar. Innovativa träningsredsskap, som utformats för att minska stress och skador samtidigt som de ökar prestationsförmågan. Har Du frågor, vänligen kontakta oss via mail eller telefon.